Økonomisk støtte til utskifting av ildsteder

Oslo kommune gir inntil 6.000,- i enøk støtte (innenfor Ring 3 i Oslo) for at folk skal bytte ut gamle ildsteder med nye og mer miljøvennlige ildsteder.

Det er Oslo kommune via Klima og energifondet som for tiden sponser bytte av ildsted, les mer på deres sider her.

Du må søke og få tilsagn før du bestiller ny ovn og tar ut den gamle. Du kan søke hele året.

Se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/miljo/energiforbedring-i-boliger/