Fyrer feil
Feil fyring kan føre til nedsoting og bekdannelse i ovn, røykrør og skorstein og kan føre til skorsteinsbrann. En slik brann (pipebrann) kan føre til at skorsteinen blir skadet og i verste fall føre til brann i huset.

Hovedprinsippet med vedfyring i eldre ovner er tørr ved, tynn og lite ved i ovnen og god tilgang til fisk luft (oksygen).

Moderne rentbrennende ovner, som ble typegodkjent på slutten av 90-tallet, er det eneste som i dag selges. Disse ovnene har en annen isolasjon, tilføres frisk luft gjennom et system i ovnen. Det fører igjen til at alle gasser i veden brenner ut og omdannes til varme.

Fyrer med for rå ved
Det er mange som kjøper ved som er tørr. Dessverre selges det mye rå ved