Feiermester Solbakken foretar rehabiliteringer av større bygårder i Oslo

Sameiet Schleppegrellsgate 1
Sameiet Schleppegrellsgate 1.
3 skorsteiner rehabilitert/ferdigstilt i Desember 2013
Bygningsmasse: Bygård oppført i tegl ca. 1890

Sameiet Øvrefoss 2
Sameiet Øvrefoss 2.
4 skorsteiner rehabilitert/ferdigstilt i September 2013
Bygningsmasse: Bygård oppført i tegl ca. 1890.

Sameiet Niels Juelsgate 2
Sameiet Niels Juelsgate 2.
5 skorsteiner rehabilitert/ferdigstilt i September 2013.
Bygningsmasse: Bygård oppført i tegl ca. 1890.

Sameiet Leiv Erikssons gate 3
Sameiet Leiv Erikssons gate 3.
4 skorsteiner rehabilitert/ ferdigstilt i September 2013.
Bygningsmasse: Bygård oppført i tegl ca. 1890.

Ebba borettslag
Ebba borettslag.
14 skorsteiner rehabilitert/ferdigstilt i februar 2013
Bygningsmasse: Bygård oppført i tegl ca. 1890.

Borettslaget Kontorfunksjonærenes foreningsbyggelag
Borettslaget Kontorfunksjonærenes forenings byggelag.
58 skorsteiner med 94 leiligheter rehabilitert/ferdigstilt i oktober 2012.
Bygningsmasse: Bygård oppført i tegl ca. 1920.

Søndre Aasen Kvartal I I
Søndre Aasen Kvartal II.
30 skorsteiner rehabilitert/ ferdigstilt i November 2011.
Bygningsmasse: Bygård oppført i tegl ca. 1930.

Pilestredet 91
Pilestredet 91.
4 skorsteiner rehabilitert/ferdigstilt Mai 2011.
Bygningsmasse: Bygård oppført i tegl ca. 1890.

Dælengløkkenboligsameie
Dælengløkken boligsameie.

72 skorsteiner med 284 boenheter rehabilitert/ferdigstilt i november 2010.

Bygningsmasse: Bygård oppført i tegl ca. 1930.

Feiermester Solbakken & co AS Stanseveien 16 0976 Oslo 911 42 468 / 414 69 873kjell@solbakkenas.no