Norsk Varmes hovedoppgave er å minne om hvor viktig vedfyring er i det totale energibildet i Norge. Ved siden av strøm, er det ingen annen kilde som alene kan dekke oppvarmingsbehovet i norske hjem. Vedfyring er en trygg, forutsigbar, miljøvennlig og rimelig energikilde – som i tillegg gir hygge.

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i byggebransjen.