Dette er det spørsmålet feierne oftest må svare på. Ikke så rart kanskje, for har du et lag på en millimeter sot inne i ildstedet ditt kan det gi et effekttapt på mer enn 1000 W. Mye sot skyldes hovedsakelig dårlige fyringsvaner. Godt med luft og tørr ved er de viktigste komponentene for å fyre riktig. En av skorsteinens oppgaver er å skape undertrykk i ildstedet slik at det suger luft fra omgivelsene, for eksempel gjennom ventiler i vegger og vinduer.

Tørr ved
Tørr ved er den beste fyringsveden uansett hvilket treslag du velger. Opptenningen går mye lettere når veden er tørr. Vedfyring, med ved innkjøpt til en fornuftig pris, vil være billigere enn strøm.

Tørr ved har som regel tørkesprekker og tydelig resonans når du kakker i den med fingerknoken eller når du kakker to vedskier mot hverandre.

Våtved gir fra seg en dump lyd