Feil fyring kan føre til nedsoting og bekdannelse i ovn, røykrør og skorstein og kan føre til skorsteinsbrann. En slik brann (pipebrann) kan føre til at skorsteinen blir skadet og i verste fall føre til brann i huset.