For å sikre god og effektiv oppvarming, er det viktig at man beregner sitt varmebehov, og dimensjonerer ildsted og pipe til det reelle behov man har. Spør oss gjerne om hjelp.
Man må også ha en ovn som man er fornøyd med og som kan brukes miljøvennlig og økonomisk.

Effektiv bruk av peis

Åpne peiser brukes helst for kosen sin skyld. Disse må være tilknyttet et rommelig røykløp på minimum 300 cm2. Dersom peisen ryker inn i rommet, kan dette blant annet skyldes dårlig pipetrekk og liten lufttilgang til rommet.

Sett opp vindusventiler

Et godt råd er å sette opp vindusventiler eller vindu på gløtt for å se om det slutter å ryke fra peisen. Det er gunstigst om det blåser mot veggen der du åpner, men det må likevel ikke være trekk inne i rommet. Slå eventuelt av kjøkkenventilator e.l. for å se om det hjelper.

Etterhvert som veden tar fyr og pipa varmes opp, bedres trekken og eventuelle åpne vinduer kan lukkes. Dersom pipetrekken er for sterk, kan spjeldet lukkes noe for å dempe trekken. Men pass på, spjeldet må ikke hindre røyken i å slippe ut.

Spjeldet må ikke stenges igjen før asken på peisen er kald og ikke avgir gasser.

Det blir minst røyk og minst forurensning når det brenner friskt på peisen. Ulmebrann forurenser mest og må unngås. En murt, åpen peis utnytter ca 10-15 % av varmen i veden. En støpejernsinnsats med åpne dører utnytter ca 25–30 % av varmen i veden.

En peis med moderne støpejernsinnsats vil med lukkede dører ha samme effekt som en vedovn. Riktig bruk gir en utnyttelsesgrad opp mot ca 70 %.

Med utnyttelse- eller virkningsgrad menes forholdet mellom den energi som avgis til rommet og den som tilføres ildstedet.

Fyr med måte!

Fyres det kraftig på en stor peis eller ovn, kan varmepåkjenningen i skorsteinen bli for stor. En vanlig elementpipe er beregnet til å tåle 500°C i kortere perioder. Uvettig fyring kan gi røykgasstemperaturer på 600–800°C eller mer.

Siden en skorstein er godt isolert, vil den ikke kjennes kritisk varm på utsiden før etter lang tids sprengfyring. Da kan skorsteinen allerede ha fått en skade som fører til fyringsforbud – en stor sprekk i innerrøret.

Røykgasstemperaturen skal ved normalbruk ikke overstige 350°C